Podnik města Slavonice s.r.o. - sběrný dvůr

Sběrný dvůr

Vážení spoluobčané !

     Upozorňujeme na nešvar, který se po změně provozní doby SD velice rozmohl. Není to ale  problém, který řešíme jen po změně provozní doby.  Řešíme jej od vzniku SD ve Slavonicích a protože již nevidím jinou možnost, jak některé občany upozornit na jejich  nevhodné chování, obracíme se na ně touto cestou. S každým provozním dnem nachází obsluha SD před vraty někdy i několik velkých elektrospotřebičů a o pytlech s odpadky a různých drobnostech ani nemluvím.
   Opravdu je tak těžké, si zjistit otevírací dobu na SD a nebo počkat až přijde obsluha a otevře vrata? Tímto jednáním jen stěžujete práci lidem, kteří na SD pracují a třídí odpad za nás všechny a to si myslím je práce prospěšná a  opravdu není lehká a jednoduchá.  Na závěr chci všechny ty, kteří se chovají tak, jak jsem popsal v předchozích řádcích upozornit, že na  SD ve Slavonicích je  instalován kamerový systém a bohužel pokud se situace a chování některých spoluobčanů nezmění, budeme nuceni jej použít k zjištění a posléze pokutování těchto jedinců.

Za PMS, s.r.o. – Luděk Kadlec

 

Formulář pro Váš dotaz

(Vyplňte prosím všechna pole!)