Podnik města Slavonice s.r.o. - úvod


Zprávy ze Sběrného dvora

Předem bych chtěl požádat občany a návštěvníky sběrného dvora ve Slavonicích, aby dodržovali provozní řád a pokyny obsluhy SD. V provozním řádu je například uvedeno, že se na SD ve Slavonicích nesmí vybírat zeleň, větve a podobný odpad ze zahrádek (tzv. bioodpad).

více


Kontrola a čištění komínů

obrázek - Od 1. ledna 2011 platí nová vyhláška, která určuje, že se komíny musejí nejen vymetat, ale i důkladně kontrolovat. Návštěva kominíka je POVINNÁ a musí přijít MINIMÁLNĚ jednou za rok.

více


Projevy vandalismu ve městě a okolí!

obrázek - Projevy vandalismu ve městě a okolí! Nebuďme lhostejní k vandalům! Budeme zde pravidelně zveřejňovat negativním dění ve městě.

více


Rekonstrukce mostku

obrázek - Mostek Provedana oprava mostku.

více


Otevírací doba ve sběrném dvoře

Vážení spoluobčané ! Upozorňujeme na nešvar, který se po změně provozní doby SD velice rozmohl. Není to ale problém, který řešíme jen po změně provozní doby. Řešíme jej od vzniku SD ve Slavonicích a protože již nevidím jinou možnost, jak některé občany upozornit na jejich nevhodné chování, obracíme se na ně touto cestou.

více


Jak třídit odpady

obrázek - Kontejner Podnik města Slavonice, s.r.o. je partnerem systému EKO-KOM. Systém EKO-KOM zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů prostřednictvím systémů tříděného sběru v obcích a prostřednictvím činnosti osob oprávněných nakládat s odpadem.

více


Aktuálně

01.05.2013

Hlášení poruch veřejného osvětlení

Podnik města Slavonice s.r.o. oznamuje, že od 1. května 2013 spravuje veřejné osvětlení a místní rozhlas města Slavonice a přilehlých obcí. Poruchy hlaste, prosím, na telefonní číslo 725 163 201 nebo E-mail: info@slavonice-pms.cz, formulář pro nahlášení poruch naleznete zde na stránkách www.slavonice-pms.cz. Všechny lampy jsou číslovány, takže pokud jde o poruchu konkrétní lampy a ne celé ulice, je velkou výhodou, když je toto číslo lampy nahlášeno.

Nepřetržitý příjem hlášení závad a poruch na veřejném osvětlení a rozhlasu je možný formou e-mailu na adresu   info@slavonice-pms.cz

Telefonický příjem hlášení závad a poruch na veřejném osvětlení a rozhlasu v pracovní dny je v době od 6.00 do 14.30 hodin na telefonních číslech 384 493 217, 384 493 205 a 725 163 201.

Telefonický příjem hlášení závad a poruch na veřejném osvětlení a rozhlasu mimo pracovní dobu, v soboty, neděle a svátky na telefonním čísle 725 699 698.

Telefonický příjem hlášení havárií na veřejném osvětlení a rozhlasu (dopravní nehody, živelné pohromy, spadlé venkovní vedení nebo stožáry veřejného osvětlení, odkryté části rozvodů veřejného osvětlení a další situace, při kterých může docházet k ohrožení zdraví nebo života osob) na telefonních číslech 725 699 698 nebo 725 163 201.

zajišťujeme:

·      obnovu, správu, provoz a údržbu veřejného osvětlení
·         odstraňování zajištěných závad a poruch VO,
·         výměnu nesvítích světelných zdrojů a svítidel apod.,
·         zjišťování a odstraňování kabelových poruch,
·         odstraňování závad VO v důsledku havárie,
·         opravy stožárů VO (koroze apod.),
·         kontrolu, údržbu a opravu rozvaděčů,
·         vyjadřování třetím osobám k inženýrským sítím VO,
·         vedení pasportizace veřejného osvětlení,
·         montáž a demontáž vánoční výzdoby města Slavonice.

Dále nabízíme elektroinstalační a elektromontážní práce (VN, NN, bytové, stavební a průmyslové rozvody).

19.03.2013

Odvoz zeleně ze zahrádek 

PMS s.r.o bude provádět svoz odpadů zeleně ze zahrádek. Vlek na odpad bude přistaven v odpoledních hodinách a odvezen následující den. Do vleku je možno odkládat pouze odpad ze zeleně. Větve je možno odložit vedle vleku. Odkládat jiný odpad do vleku nebo vedle vleku je nepřípustné.

Termíny přistavení vleku:

pondělí 8.4. v ulici Julia Fučíka před domem p. Šabatky
úterý 9.4. v Lebeděvově ulici u kotelny
středa 10.4. v Rudolecké ulici u kuželny
čtvrtek 11.4. v ulici Úvoz u bašty
pondělí 15.4. na parkovišti u autobusového nádraží
úterý 16.4. v Mařížské ulici naproti bývalé mlékarně
středa 17.4. v Ulici Karla Čapka u trafostanice

 

01.01.2012

 Otevírací doba ve sběrném dvoře

úterý 11:00 - 16:00
čtvrtek 11:00 - 16:00
sobota 8:00 - 12:00 

Kontakty

Podnik města Slavonice s.r.o.
Polní 61, 378 81 Slavonice
Tel./fax: +420 384 493 217
e-mail: info slavonice-pms cz
IČ: 251 70 872 DIČ: CZ25170872
ikona - Turistické informační centrum Slavonice
ikona - Mateřská škola Slavonice
ikona - Městské kulturní středisko Slavonice
ikona - Město Slavonice
ikona - VPS-Volba pro Slavonicko
ikona - Slavonická renesanční společnost
ikona - TJ Sokol Slavonice
ikona - Zdroj Slavonice
ikona - Základní škola Slavonice